Syllabus

 • First Year

  • Mul

   2 Pratikraman, 3 Prakaran, 3 Bhashya

  • Kavya

   1st and 2nd Standard

  • Arth

   3 Prakaran, 3 Bhashya

  • Sanskrit

   Prathma book, Gautam Pruchchha

  • Sutrarth

   2 Pratikraman

 • Second Year

  • Mul

   1 to 6 Karamagranth, Nav smaran, Nav Tatva

  • Kavya

   3rd and 4th Standard

  • Arth

   1 to 6 Karamagranth, Nav smaran, Nav Tatva

  • Sanskrit

   Madhyama book , Sulabh Charitrani, Danadi-kulkam, Shantinath Biography.

  • Sutrarth

   Panch Pratikram, Bruhat Sangrahni.

 • Third Year

  • Mul

   Tattvarth , Vyakran Sutra (Vyakran clause by clause)

  • Arth

   Panch Sangrah Part -1, Prakaran Ratna Sangrah.

  • Sanskrit

   Uttama book, Biography of Dhyankumar, Vardhman deshana.

  • Prakrut

   Prakrut Book.

  • Sutrarth

   Tattvarth, Lok Prakash, Kshetra Samas.

Higher Education

 • First Year

  Saklarhat, Bhaktamar, Kalyan-Mandir, Raghuvansh, Kiratarajunium, Shishupal-vadh, Naishadhiy, Kadambari, Trishshthi-1&10 Parva, Pravachan Saroddhar, Parishishtha Parva (Tarksangrah, Muktavali, Vyaptipanchak, Siddhant lakshan, Samanya Niryukti) OR Vyakran Laghuvruti

 • Second Year

  Panch Sangrah-Part-2, Panchashak, Panch Vastuk, Dharma bindu, Samraditya Katha, Samveg Rangshala, Siri Sirival Kaha, Ashtak, Shodshak, Syadvad-manjri, Shad Darshan Samuchchya, Yog Vinshika, Yog Shatak,Yog Darshti, Praman nay Tattvalok.

 • Third Year

  Religion Exam (Dharma Exam)Dharma pariksha, Batrishi, Lalit-vistara, Updesh Rahashya (Secrecy of Suggestion), Samachari Prakaran ,Dravya Gun Paryay Ras, Yog Bindu, Gnyan Sar, Shant Sudharas, Upamiti nhav prapncha, Yog Shashtra, Ratnakar Avatarika