Success

 • 54 Students achieved Diksha and went on Sanyam panth. (Sadhu's Spiritual Life way)
 • 250 students joint as a professor in various pathshala.
 • 54 souls have accepted the path of renunciation.
 • 441 souls have taken the path of ShrutGnyaan.
 • 135 souls have become Jain Scholars(Pandits).
 • 72 fortunate souls have become teachers of SamyagGnyaan in Sanghs.
 • 36 Punyashali professors are teaching ShrutGnyaan in cities.
 • 27 Scholars(Pandits) are teaching many Sadhu-Sadhvis.
 • 36 special Vidhikars are conducting puja-pujan Ceremonies.
 • 18 Singers are conducting devotional ceremonies.
 • 8 Scholars are teaching Shrutgnyaan in Foreign countries.
 • 3.7 CroreNavkar Chants.
 • 1,08,000 shlokas learnt as glorious shrutsadhana.
 • 9,27,000 samayiks toglorify practice of Balance(Samata).
 • 6,21,000 Vandans(Bowings) to glorify renunciation.
 • 4,23,000 Pratikraman for seeking forgiveness.
 • 12,600 Paushadhs for experiencing Life of a sadhu.
 • 81,900 Ekashna-Beyashna to glorify sacrifice.
 • 27,900 Ayambil to glorify sacrifice .
 • 36,000 Fasts to experience non-consumption of food.
 • 11 Varshitap to challenge Taste.

They go regularly in various states & abroad for Paryushan Parva.

Presently leading Sadhu Bhagwant who are Brightening Jainism
Present Name Group (Samuday)
Munishri Padmarakshit Vijayji M.S. Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Amarchandra vijayji M.S. Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Heerratna vijayji M.S. Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Paramhans vijayji Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Aaryarakshit vijayji Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Akshaykeerti vijayji M.S. Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Anantsundar vijayji M.S. Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Rajhans vijayji M.S. Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Gyansar vijayji M.S. Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Rajdarshan vijayji M.S. Pu.shree Prem-bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Moksh ratna vijayji M.S. Pu.shree Sagaranand surishwarji M.S.
Munishri Shramantilak vijayji M.S. Pu.shree Shantichandra surishwarji M.S.
Munishri Hreemkar ratna vijayji M.S. Pu.shree Omkar surishwarji M.S.
Munishri Bhakti ratna vijayji M.S. Pu.shree Gunsagar surishwarji M.S.
Munishri Vaibhav ratna vijayji M.S. Pu.shree Rajendra surishwarji M.S.
Munishri Vivek-chandra vijayji M.S. Pu.shree Ramchandra surishwarji M.S.
Munishri Kalp ratna vijayji M.S. Pu.shree Bhakti surishwarji M.S.
Munishri Shrutyash vijayji M.S. Pu.shree Prem-BhuvanBhanu surishwarji M.S.
Munishri Heer vijayji M.S. Pu.shree Prem-BhuvanBhanu surishwarji M.S.
Munishri Devarhsi vallabh vijayji M.S. Pu.shree Prem-BhuvanBhanu surishwarji M.S.
Munishri Dev shraman vijayji M.S. Pu.shree Omkar surishwarji M.S.
Munishri Ram vijayji M.S. Pu.shree Rajendra surishwarji M.S.
Munishri Siddhi vijayji M.S. Pu.shree Rajendra surishwarji M.S.
Munishri Akshay vijayji M.S. Pu.shree Rajendra surishwarji M.S.
Munishri Punit padma vijayji M.S. Pu.shree Ram surishwarji M.S.(Dahelavala)
Munishri Hemang tilak vijayji M.S. Pu.shree Shantichandra surishwarji M.S.
Munishri Mangal ratna Sagar M.S. Pu.shree Navratna sagar surishwarji M.S.
Munishri Kalpajit Vijayji M.S. Pu.shree Prem-Bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Namravallabh Vijayji M.S. Pu.shree Prem-Bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Shasan-chandra Vijayji M.S. Pu.shree Nemi surishwarji M.S.
Munishri Dharmashekhar Vijayji M.S. Pu.shree Prem-Bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Kalyan jit vijayji M.S. Pu.shree Yug-Bhushan Surishwarji M.S.
Munishri Parimal Vijayji M.S. Pu.shree Prem-Bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Amam ratna Vijayji M.S. Pu.shree Prem-Bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Achal Chandra Vijayji M.S. Pu.shree Nemi surishwarji M.S.
Munishri Bhav Ratna Vijayji M.S. Pu.shree Omkar surishwarji M.S.
Munishri Shaurya Chandrasagarji M.S. Pu.shree Sagar surishwarji M.S.
Munishri Kavyashekhar Vijayji M.S. Pu.shree Prem-Bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Nirvikar Bodhi Vijayji M.S. Pu.shree Prem-Bhuvanbhanu surishwarji M.S.
Munishri Manak Chandra Vijayji M.S. Pu.shree Ram surishwarji M.S.(Dahelavala)
Munishri Ahobhav Vijayji M.S. Pu.shree Omkar surishwarji M.S.
Some Religious Professor who are teaching jain sadhu sadhvi and pathshalas
Name Place Mobile
Sameerbhai Ahmedabad 99245 08071
Tanmaybahi Mumbai 98209 72962
Anilbhai Aurangabad 98604 68836
Ajitbhai Puna 98603 81353
Hiteshbhai Puna 98605 88561
Manishbhai Bhaivandi 98902 72024
Aashishbahi Koba 99040 14259
Sanjaybhai Mumbai 92244 08603
Priyankbhai Sabarmati 93284 60126
Nikunjbhai Sahibaug 97262 66089
Mukeshbhai Surat 76987 65272
Rajubhai Tapovan 93276 45226
Rohitbhai Banglore 98442 74392
Vaibahvbhai Dubai +971 52 849 6862
Deepakbahi Bhuj 94273 72063
Jayeshbhai Deesa 94288 45894
Kajalbhai Japan +81 78 241 5995
Vijaybahi Mumbai 98334 30291
Hiteshbhai Nairobee +254 772 821107
Jayeshbahi Tapovan 94288 55285
Vikeshbai Mumbai 97735 29521
Kanchanbhai Mombasa +254 774 302099
Saileshbahi Koba 94293 03227
Sanjaybhai Surat 75675 78164
Piyushbhai Ahmedabad 99245 12929
Jitubhai Surat 94278 11539
Alpeshbhai Ahmedabad 95100 79305
Bhavikbhai Surat 98331 2081
Bhavarbhai Pune 98228 42204
Chiragbhai Bhachau 94292 87530
Darshanbhai Ghatkopar 98671 27259
Hiteshbhai China +86 180 2877 1574
Kalpeshbhai Ahmedabad 98792 74177
Krunalbahi Disha 94289 76724
Kamleshbhai Mumbai 90042 62701
Lalitbhai Mohankheda 98286 07485
Mehulbhai Kolkata 81006 98568
Parasbhai Ahmedabad 94066 50911
Manojbhai Bodeli 99259 24935
Nirmalbhai Mumbai 98928 62115
Pradipbhai Mumbai 98570 91541
Pradipbhai Jamnagar 99099 19028
Rahulbhai Bodeli 94286 92778
Sureshbhai Kachha 94275 12025
Shantibhai Nellur 92706 86811
Shravanbhai U.S. + (908) 887-2483
Chiranjitbhai Banglore 72041 98913
Kunalbhai Hubali 70193 67629
Vikasbhai Dhinoj 76985 05316
Tirathbhai Dhinoj 97231 57564
Yogeshbhai Mumbai 88790 75443
Shasanbhai Mumbai 86525 64928
Chiragbhai Mumbai 98254 03956
Umang Surat 94089 45279
Manojbhai Shankheshwar 99259 24935