img
About Us

In the times when ignorance, chaos and darkness are spreading in all four directions, Cyclones of change are blowing, Values of humanity are being forgotten, Religion is being destroyed, Virtues, rites and culture are moving towards destruction if there is something that can save the world it is only and only real understanding. Knowledge of real religion “Dharma Gnyaan” only can make this earth blissful.

Contact Us

tapovanpathshala@gmail.com

+91 879-905-9569

Amiyapur, Sabarmati-Gandhinagar highway,
P.O. Sughad, Tal. Chandkheda,Dis. Gandhinagar,Pin: 382424

Our Syllabus Details

Syllabus

img

Syllabus


 • Mul: 2 Pratikraman, 3 Prakaran, 3 Bhashya
 • Kavya : 1st and 2nd Standard
 • Arth : 3 Prakaran, 3 Bhashya
 • Sanskrit : Prathma book, Gautam Pruchchha
 • Sutrarth : 2 Pratikraman

 • Mul: 1 to 6 Karmagranth, Nav smaran, Nav Tattva
 • Kavya : 3rd and 4th Standard
 • Arth : 1 to 6 Karmagranth, Nav smaran, Nav Tattva
 • Sanskrit : Madhyama book , Sulabh Charitrani, Danadi-kulkam, Shantinath Biography.
 • Sutrarth : Panch Pratikram, Bruhat Sangrahni.

 • Mul: Tattvarth , Vyakran Sutra (Vyakran clause by clause)
 • Kavya : Panch Sangrah Part -1, Prakaran Ratna Sangrah.
 • Arth : Uttama book, Biography of Dhyankumar, Vardhman deshana.
 • Prakrit : Prakrit Book.
 • Sutrarth : Tattvarth, Lok Prakash, Kshetra Samas.

Higher Education


 • Saklarhat, Bhaktamar, Kalyan-Mandir, Raghuvansh, Kiratarajunium, Shishupal-vadh, Naishadhiy, Kadambari, Trishshthi-1&10 Parva, Pravachan Saroddhar, Parishishtha Parva (Tarksangrah, Muktavali, Vyaptipanchak, Siddhant lakshan, Samanya Niryukti) OR Vyakran Laghuvruti.

 • Panch Sangrah-Part-2, Panchashak, Panch Vastuk, Dharma bindu, Samraditya Katha, Samveg Rangshala, Siri Sirival Kaha, Ashtak, Shodshak, Syadvad-manjri, Shad Darshan Samuchchya, Yog Vinshika, Yog Shatak,Yog Darshti, Praman nay Tattvalok.

 • Religion Exam (Dharma Exam)Dharma pariksha, Batrishi, Lalit-vistara, Updesh Rahashya (Secrecy of Suggestion), Samachari Prakaran ,Dravya Gun Paryay Ras, Yog Bindu, Gnyan Sar, Shant Sudharas, Upamiti Bhav Prapncha, Yog Shashtra, Ratnakar Avatarika